03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

צריך פה כותרת יפה

וסאב כותרת

נעים להכיר

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט סט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט.
טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסטטקסט טקסט 

פירוט מוצרים בתחום

מיגון אש לקונסטרוקציות לפלדה

מיגון אש לקונסטרוקציות פלדה ללא הגנת אש על פלדה גופי פלדה למבנים יאבדו מכוחם בהדרגה בעודם חשופים לאש. באופן כללי, פלדה שעליה עומס כבד תאבד

Read More »

מיגון אש לתעלות

מיגון אש לתעלות תעלות מנדף או תעלות גריז למטבחים, ותעלות שחרור עשן המותקנות ברחבי הבניין, מהוות בזמן שריפה אמצעי להתפשטות האש. התעלות מאבדות את חוזקן

Read More »

איטום מעברי אש

איטום מעברי אש משמעות הביטוי איטום מעברי אש או חסימות אש פשוטה, ומבטא את הצורך להשיב לקיר שהוגדר על ידי יועץ הבטיחות כקיר אש, ונפרץ

Read More »