הנהלת החברה

דויד פילו

יו"ר ומייסד

סיגל טלקר

סמנכ"לית כספים, ומנכ"לית משותפת

נטלי אבן

סמנכ"לית שיווק ומכירות, ומנכ"לית משותפת