PROMAT צבע מעכב בעירה לפלדה

מחיר רגיל: 2,200 ₪
הנחה למלאי מוגבל 2,000 ₪

PROMAT צבע מעכב בעירה למיגון של פלדה מבנית בפני אש. מספק הגנה בפני אש לפלדה למשך 30, 60, 90 ו-120 דקות. נבדק לפי תקינה אמריקאית ומאושר לשימוש ע”י מכון התקנים הישראלי.

צבע מעכב בעירה לפלדה וחשיבותו במניעת נזקי שריפה

אף על פי שמתכת פלדה נחשבת לחומר חזק ועמיד במיוחד, גם היא צפויה לקרוס ולאבד מתכונותיה בעת התלקחותה של שריפה רחבה ולמשך זמן ארוך, כאשר בשל שימושה השכיח כיסודותיהם של מבנים רבים – קריסתה משולה לצניחתו של המבנה כולו על כל המשתמע מכך, נזק חסר תקדים בנפש וברכוש.

לכן, קיים היום בתעשייה שימוש רוחבי ונפוץ במיגון כדוגמת חומר מעכב בעירה בכלל והצבע שמעכב בעירה לפלדה בפרט, כאמצעי שיכול לעכב ואף לעצור שריפה בטרם זו גובה מחיר משמעותי, מיגון אש פסיבי שכל מבנה אינו חף ממנו.

מהו מיגון אש פסיבי וכיצד הוא מאפשר מניעת דליקה?

בהמשך לכך, מיגון אש פסיבי אשר כחלק ממנו נמנה צבע מעכב בעירה לפלדה, הוא כלל מערכות ההגנה שמונחות באופן סטטי בסביבת המבנה, על מנת ובעת התלקחותה של שריפה אותו חומר יגיב בצורה כימית עם האש ויקנה למבנה זמן יקר.

כלומר, אותו זמן משמש הן את יושבי המבנה בעודם מתפנים במהירות ומגנים על חייהם, והן את כוחות כיבוי האש אשר יכולים להגיע ולהתמודד עם האש בעודה בשלב מוקדם וצעיר יותר, בטרם תפסה את אחיזתה במבנה וגבתה ממנו מחיר כבד.

כמו כן, כאשר מדברים על צבעים מעכבי בעירה לפלדה, הזמן המדובר קרדינלי בעיקר בשל העובדה שפלדה נוטה לאבד משמעותית מכוחה ומעוצמתה לאור חשיפה קבועה ואינטנסיבית לאש, כאשר לאור זאת צבעים מעכבי בעירה לפלדה יכולים למנוע את קריסת המבנה כולו ולהגן על תשתיות חשמל וגז הכרחיות במבנה, שהתלקחותן יכולה להיות מכפיל כוח שלילי כנגד המבנה.

צבע מעכב בעירה לפלדה – היכן מונח ואיך?

השימוש בחומרים מעכבי בעירה לפלדה מתרחשים בעיקר עבור עמודי התמך שמחזיקים את גג המבנה כדי למנוע את קריסתו ופרופילים שקיימים במבנה, כמו גם בסביבתם של ארונות חשמל ותשתיות חשמל שעלולות להתלקח כמו כבלי החשמל במבנה.

בנוסף לכך, עבור מבנים תעשייתיים אשר פועלים עם אש כדרך קבע, כדוגמת מטבחים או מכבשים בעלי תנורים גדולים, השימוש בכלי מעכב בעירה כמו הצבע שמעכב בעירה מתרחש בקולטי החום ותעלות העשן.

למשך כמה זמן מגן צבע מעכב בעירה לפלדה על פלדה?

בהיבט שאלת הזמן שנוסף כתוצאה משימוש בחומר מעכב בעירה, תשתיות פלדה נוהגות להחזיק בין 30 עד 120 דקות נוספות כתוצאה מהשימוש בו, בקפיצות קבועות של 30 דקות.

כלומר, הצבע אשר מעכב בעירה לפלדה קונה למבנה 30, 60, 90 או 120 דקות כתוצאה מהשימוש בו, כאשר לעתים רבות מדובר בזמן שמאפשר להשתלט על האש ואף לאפשר מניעת דליקה.

לסיכום – צבע שמעכב בעירה הוא מוצר חובה בעבור כל מבנה באשר הוא

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, בשל העובדה שקיום כמעט ולא קיימים מבנים אשר אין בהם אלמנטים מפלדה, כמו גם כי מדובר בחומר אשר אף על פי שנדמה לנו כחזק ויציב מאבד חלק ניכר מכוחו בעת דליקה, צבע שהוא מעכב בעירה הוא בגדר חובה עבור כל מבנה באשר הוא.

כמו כן, כשמסתכלים על העלות אל מול התועלת של אותו מיגון אש פסיבי, מדובר במעין תעודת ביטוח שיכולה להבטיח לבעלי המבנה הקטנת נזקים בעת הצורך, והגנה הכרחית על יושבי המבנה.

לקבלת ייעוץ והצעת מחיר השאירו פרטים