תחזוקת ציוד כיבוי אש וקבלת אישור כיבוי אש לעסקים

מהו אישור כיבוי אש שנתי ומהי חשיבותו לעסק שלכם

כחלק מהאישורים הרגולטוריים הנדרשים למען קיומו של בית עסק ומתן רישיון בעבורו, מחויב האחרון לעמוד במספר תקנות הנוגעות לבטיחות באש מטעם הרשות לכבאות והצלה (מכבי אש), אשר נוגעות ליכולתו של בית העסק להתמודד עם התלקחות פוטנציאלית של שריפה, כאשר במידה ובית העסק יימצא כעומד בתקן שהוכתב על ידי מכבי האש – יינתן לו אישור כיבוי אש לעסק, שנתי, אשר עליו לחדש בהתאם לאופיו של העסק ומשלח היד שמתקיים בו.

כמו כן, מדובר באישור אשר הינו בבת עינו של כל בעל עסק באשר הוא, שכן ההשלכות להיעדרו חמורות כמו גם עלולות לפגוע בעסק קשות ולעתים אף להשית עליו נזק בלתי הפיך, לאור תביעות ונזקים שעלולים להיגרם כתוצאה משריפה שתתלקח במקום.

אישור ודוח לכיבוי אש שנתי בעבור חברות הביטוח

בהמשך לכך, סיבה נוספת שמצדיקה את הצורך להצטייד באישור זה, היא דרישתן של חברות ביטוח רבות אשר לא מוכנות לבטח ולכסות את בית העסק בהינתן תביעה, במידה ולא קיים לבית העסק אישור שמוכיח כי העסק מוגן עד כמה שניתן מקיומה של שריפה והנזקים הנלווים לה – הן ברכוש והן בנפש.

מה כוללת הבדיקה שלאורה ניתן אישור כיבוי אש לעסק?

בנוסף לכך, על מנת לקבל את אישור כיבוי האש והמטרייה הביטוחית והנפשית הנלווית לו, על העסק לקיים בחינה מטעם גורם מוסמך אשר יוודא כי כלל מערכות ההגנה כנגד אש הקיימות בעסק פועלות כשורה, כאשר מבין אלו ניתן למנות: כיבוי אוטומטי בגז, גלאי עשן, מטפים, ספרינקלרים, מנדפים, לוחות חשמל ועוד.

כמו כן, לאחר ויוצפו הליקויים הפוטנציאליים ויינתן להם מענה במידת הצורך, יעביר אותו גורם מוסמך את הממצאים באמצעות מסמך המכונה – דוח אישור כיבוי אש לעסק -תקני, אל עבר הגורמים הרלוונטיים, כלומר לחברת הביטוח בה העסק מבוטח ולבחינתה של הרשות לכבאות והצלה.
זאת על מנת שיונפק עבור בעל העסק אישור בטיחות לעסק, כדי שבית העסק יוכל להתנהל כחוק ולאור תקן האש שנקבע לו, ללא החשש שנלווה לחשיפה למפגעי האש.

כל כמה זמן יש לחדש את האישור?

כמו כן, שאלה שעולה לעתים תכופות היא כל כמה זמן על בעל העסק לקיים את בחינת הבטיחות באש ולחדש את אישור כיבוי האש שניתן לו, שכן לכל בית עסק קיימים מאפיינים ייחודיים לו שמגבירים או מפחיתים את הצורך והסיכון שקיים באותו משלח יד להתרחשותו של נזק שמקורו בשריפה או התלקחות.

לפיכך, רשות כבאות והצלה קובעת בעבור כל עסק אחת לכמה זמן עליו לבצע בחינה וכתוצאה ממנה את הנפקתו של דוח כיבוי אש תקני, כאשר ישנם עסקים הנדרשים לכך אחת לחצי שנה, בעוד שלאחרים ניתנת החרגה על בסיס שנתי.

לסיכום – אישור לכיבוי אש כהקדמת תרופה למכה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הטרחה וההוצאות הנלוות להנפקת אישור כיבוי אש לעסק על מנת שיחשב תקני הינן זעומות ומזעריות לעומת הנזק הפוטנציאלי שהיעדרו של אישור זה יכול לגרום, כאשר תתרחש בבית העסק חלילה שריפה אשר פרט לפגיעת נזיקין משמעותית בעסק עצמו, כאשר זו לא תכוסה מצד חברת הביטוח לעתים רבות, עלולה להתלוות לה גם נזק שייגרם למי מבין פוקדי העסק עצמו.

לפיכך, אילו הנכם בעלי עסקים אשר זקוקים לאישור שכזה, אנחנו בפילו אש נשמח לעמוד לשירותכם ולבצע עבורכם את הבחינה ההכרחית הזו, כמו גם להבטיח כי האש היחידה שתצטרכו להתמודד איתה, היא זו שבעינינו.

אישור כיבוי אש

על מנת לקבל אישור כיבוי אש לעסק יש צורך להגיש בקשה במסגרת תהליך של פתיחת עסק או כאשר רוצים לחדש את הרישיון הקיים להפעלת העסק. היבט חשוב במיוחד של קבלת האישור הוא בדיקה שמתבצעת על ידי מפקח לבטיחות אש. לאחר שהביקורת עברה לשביעות רצונו של המפקח ניתן יהיה לקבל את אישור הכיבוי הנדרש.

יש לציין שהאישור יינתן רק לאחר ביצוע פעולות שונות שבעל העסק התבקש לבצע לאחר הביקורת הראשונית. קבלת אישור כיבוי אש לעסק תיגזר ממאפיינים כגון גודל העסק, סוג העסק, אופי המבנה. דרישות מסוימות מוטלות על מבנה תעשיה, יש דרישות המאפיינות עסקי מסחר, בתי מלון, משרדים, מתקני בריאות, מבנים דו או רב תכליתיים וכן הלאה.

פתרונות כיבוי לקבלת אישור

אילו פתרונות כיבוי וגילוי אש נדרשים כדי לקבל אישור כיבוי אש? קיימים פתרונות מגוונים, ויש גם פתרונות מומלצים מעבר לדרישות המינימליות. בין הפתרונות החשובים ביותר ניתן למצוא למשל:

  • ציוד כיבוי אש – בהתאם לאופי המבנה ושימושו לרבות מטפים, גלגלונים, זרנוקים. ציוד כיבוי אש תקני כולל מטפים לכיבוי אש באמצעות גז או אבקה ולעיתים גם קצף לכיבוי. יש מטפים קטנים (החל מקילוגרם אחד) מטפים בינוניים (3 – 6 קילוגרמים) וכן גדולים – עד עשרות קילוגרמים עם גלגלים לניידות. יש מטפים מיוחדים לצרכים תעשייתיים, לכיבוי דלקות עם מעורבות של חשמל, לכיבוי התלקחות עם מעורבות של מתכות.
  • ספירנקלרים – מערך של מתזים, מותקנים בדרך כלל במוסדות שונים, מבני ציבור, מוסדות חינוך, מפעלים. זוהי מערכת שפועלת באופן אוטומטי ונקודתי, כאשר המערכת מאתרת אש. החשיבות הרבה טמונה ביכולת למנוע התפשטות האש, יצירת נזקים לנפש או לרכוש.
  • מערכות גילוי אש – מספקות התראה, צריכות להיות מותאמות ללוחות החשמל השונים ולמאפייני המבנה ושימושו (מגורים, תעשייה, מעבדה, בתי מלון, מוסד ציבורי וכדומה). התראה יכולה להיות קולית (צופר), חזותית וכן יש אפשרות להתראה אוטומטית שמועברת לכוחות הכיבוי.
  • פתרונות נוספים – הנדרשים לקבלת אישור כיבוי אש לעסק יכולים לכלול מיגון לקונסטרוקציית פלדה, מיגון אש ואיטום מעברי אש, שימוש בחומרים מעכבי בעירה, הצבת שילוט מיוחד הפולט אור לצורך אזהרה והנחיה למרחבים מוגנים, יציאות חירום, מתקני כיבוי (מטפים, גלגלונים) ועוד.

שיתוף

צרו קשר עוד היום

פירוט מוצרים בתחום