03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

שירותים ניידים

שירותים ניידים כימיים למקלט או לממ"ד הם על פי רוב שירותים קטנים וניידים אשר כוללים גם מיכל איסוף ויחידת ספיגה, וזאת בהתאם לתקן הישראלי 5451.

כיום ישנו מספר מצומצם של שירותים ניידים אשר זכו לאישורו של מכון התקנים. אי לכך, בטרם בחירת שירותים כימיים, חשוב לוודא כי מדובר במוצר בעל כל האישורים הדרושים. כמו כן, בעת התקנת שירותים כימיים, מומלץ גם להרכיב לצדם מאחז יד צמוד לקיר המהווה פיתרון מצוין עבור קשישים ובעלי מוגבלויות. כדאי בהחלט להתקין גם פרגוד בסמוך לשירותים (במבנים מוסדיים וקומתיים, קיימת חובה לפי פיקוד העורף להתקין פרגוד כאמור). בהתאם להוראות פיקוד העורף, חלה חובה על התקנתם של שירותים כימיים וניידים במרחב המוגן המוסדי.

היות ושירותים ניידים הינם למעשה מיכל אסלה נייד אשר מתאים לעשיית צרכים בשעת חירום, מומלץ כי גם בכל מקלט או ממ"ד משפחתי יוחזקו/יותקנו שירותים ניידים (וזאת לנוחות השוהים במקום). בשל חשיבותו של הנושא, מכון התקנים הישראלי קבע, במסגרת ת"י 5451, מהם הפרמטרים הדרושים מבחינת שירותים ניידים.

ערכה מוכנה לשימוש

ערכת השירותים הניידים מוכנה לשימוש מיד עם התקנתה. בהתאם להוראות 2.4 ו-2.2.1 לת"י 5451, הערכה מסופקת עם הוראות לצרכן וגיליון מידע. כמו כן, מכלל האסלה מסופק ביחד עם מיכל אשר מיועד למי שטיפה בגודל התקין וכן חומרים כימיים המספיקים ל-5 מחזורי שימוש לפחות. התקנתם של השירותים הניידים הינה נוחה ופשוטה.

הוראות שימוש – קל ופשוט לתפעול

כאמור, השירותים הניידים הינם קלים לתפעול ונוחים לשימוש, השימוש הפשוט מתבצע על בסיס שקית אשפה ביתית ממקמים את שקית האשפה במרכז מיכל האסלה, מוסיפים את חומר/פד הספיגה בתחתית השקית, ובסוף השימוש סוגרים את השקית ומפנים אותה למיכל האשפה (יודגש כי אין לשפוך את תוכן השקית למערכת הביוב או לאסלה ביתית).

על השירותים הניידים עצמם ניתן למצוא סימון ובו:

• פירוט חומרים כימיים אשר מומלצים לשימוש והכמות הנדרשת עבור מחזור אחד של שימוש.
• פירוט חומרי הניקוי.
• פירוט בנוגע לעמידותו ויכולותיו של המתקן בהתאם למספר האנשים בתנאי שהייה של שלוש שעות רצופות ללא ריקון.
• קיבולת שפכים אפקטיבית.
• הסברים בנוגע לאינדיקטור המילוי לרבות הנחיות באשר לפעילות נדרשת עם קבלת התרעה.
• הוראות פירוק והרכבה.