מיגון אש לקונסטרוקציות פלדה

ללא הגנת אש על פלדה גופי פלדה למבנים יאבדו מכוחם בהדרגה בעודם חשופים לאש. באופן כללי, פלדה שעליה עומס כבד תאבד ממרווח הביטחון שלה מהר הרבה יותר. שלד הפלדה מאבד את חוזקו ועלול לסכן את יציבות המבנה, ולכן יש לעשות ציפוי בחומר מעכב אש לקונסטרוקציות הפלדה במבנה, שיעכב את התחממות הפלדה ויאפשר זמן בריחה והיחלצות לפני קריסת המבנה  בעת שריפה. ולכן יש חשיבות כה רבה בבחירת טיב החומר על מנת למקסם את הגנת אש על פלדה

צרו קשר עוד היום

 מה חשוב למזמין העבודה לוודא טרם התקשרות עם קבלן ביצוע למיגון אש לפלדה?

  • שביצוע עבודת מיגון האש לפלדה תבוצע באמצעות חומרים מאושרים לפי ת"י 1733 חלק 1 וחלק 2 ו/או תקן BS 476  חלק 20.
  • שהעבודה תבוצע באמצעות קבלן בעל ניסיון של 5 שנים אשר הוסמך לבצע עבודתו על ידי יצרן החומר;
  • שקבלן הביצוע בקיא בדרישות תקנות בטיחות אש והתקנים השונים;
  • עמידה בלוחות זמנים;
  • מחיר תחרותי ואטרקטיבי;

שביצוע עבודת מיגון האש לפלדה תבוצע באמצעות חומרים מאושרים לפי ת"י 1733 חלק 1 וחלק 2  ו/או תקן BS 476  חלק 21:

מיגון אש בצבע לפלדה מבוצע בד"כ באמצעות צבע מעכב בעירה כדוגמת  PHOENIX 270-120

או צמנט מעכב בעירה  מסוג MONOKOT MK-6.

נכון לכתיבת שורות אלו (7.5.18) אין תקן ישראלי לצבע מעכב בעירה, והשימוש בצבע כזה או אחר יאושר על ידי יועץ הבטיחות אם מוצגת בפניו תעודת בדיקה המעידה כי הצבע נבדק לפי תקן BS 476  חלק 21.

לעומת זאת כאשר העבודה מבוצעת בצמנט, יש להציג בשלב ראשון תעודת התאמה לפי תקן ישראלי 1733 חלק 2, המעידה כי החומר נבדק לפי בדיקות שונות, לרבות בדיקה שמבוצעת בישראל לפי תקן 755.

שהעבודה תבוצע באמצעות קבלן בעל ניסיון של 5 שנים אשר הוסמך לבצע עבודתו על ידי יצרן החומר:

על מנת לקבל טופס 4, על המזמין להציג אישורים שונים, ובכלל זה אישור מעבדה מוסמכת המעיד כי עבודת מיגון האש בצבע שבוצעה באתר, תואמת את דרישות תקן ישראלי 1733 חלק 1.

במסגרת ההכנה לבדיקה, על הקבלן שביצע את עבודות מיגון האש בצבע מיוחד , להעביר למעבדה אישור המעיד כי הוא הוסמך לבצע את העבודה על ידי היצרן.

ניסיון ביצועי אמיתי של קבלן הביצוע גם הוא קריטי, וזאת בין היתר משום ההכרח לבצע ככל הנדרש שכבת יסוד או גימור שלא ישפיעו לרעה על תפקוד הציפוי.

שקבלן הביצוע בקיא בדרישות תקנות בטיחות אש והתקנים השונים:

תקן 1733 חלק 1 קובע כי העובי של הציפוי המותז יתאים לדרישות המפורטות במסמכי המתכנן. "המתכנן" לפי נוהל העבודה של מעבדת האש במכון התקנים הישראלי הינו קונסטרוקטור (כל קונסטורקטור לאו דווקא זה שתיכנן את האתר הספציפי) אולם מעבדות אחרות מפרשות את הביטוי "המתכנן", כ = יועץ הבטיחות בפרויקט.

חישוב העובי של החומר והתאמתו לדרישת יועץ הבטיחות מחייבים התמחות מיוחדות והכרה עם מסמכי היצרן. בעובי דק מהמתוכנן נפגמת עמידות האש של הרכיב ובכך עלולה לסכן את בטיחותו בזמן השרפה. אחידות העובי תלויה בתכונות התרסיס, במיומנות המשים ובהרכב התשתית המיועדת להתזה.

עמידה בלוחות זמנים:

עידן חדש בפילו אש, תחת פיקוחה של הגב' סיגל טלקר, סמנכ"לית הכספים ובקרת האיכות בחברה, מחויבים הצוותים המנוסים של פילו אש לבצע כמות מינימום של התזה ביום, על מנת להבטיח תכנון ועמידה בלוח זמנים קצר.

כמובן שעמידה בלו"ז תלויה במשתנים שונים, ועל כן הצוותים מונחים לעבוד בשת"פ עם קבלנים אחרים באתר ומחויבים להתריע בפני מנהל הפרויקט בגין כל פרמטר אשר עשוי להביא לעיכוב הלו"ז, ולאפשר לו לתכנן מראש.

כך ורק לדוגמה על מנת להמנע מעיכוב בלו"ז, בכל מקרה של עבודת הגנת אש בצבע לפלדה באתר יש לוודא קיומו של זרם מים תקין וחשמל 32 אמפר תלת פאזי.

מחיר תחרותי ואטרקטיבי:

השילוב הבלעדי בין יבוא אישי של צבע מעכב בעירה כדוגמת  PHOENIX 270-120

וצמנט מסוג MONOKOT MK-6, יחד עם צוותים מנוסים ומכונות התזה ייעודיות בבעלות החברה, מאפשר לפילו אש לתת ללקוחותיה את המחיר האטרקטיבי ביותר בשוק ולהגן על הפלדה באופן אופטימלי ולפי התקן.

צרו קשר עוד היום