03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

יריעה קרמית FyreWrap

יריעה קרמית או שמיכה קרמית, המיוצרת ע"י התאגיד המוביל בעולם FyreWrap הינה מעטפת גמישה חד שכבתית, עשויה אריג מחוזק מפיברגלס עטוף באופן מלא ברדיד אלומיניום, בתוכו בידוד עמיד בטמפרטורות גבוהות. אושר לשימוש לתעלות מנדפי מטבח מסחריים ומנדפים לחומרים מסוכנים, כולל מנדפים כימיים, להגנת אש עד 120 דק'. נבדק לפי תקינה אמריקאית ומאושר לשימוש ע"י מכון התקנים הישראלי כמתאים לתקן 1006 חלק 6 ו1001 חלק 2.2.