03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

הפרויקטים שלנו

בניין עופר פתח תקווה

בניין עופר פתח תקווה

פרויקט סטוצ'י ראשון לציון

פרויקט שדה התעופה רמון אילת

פרויקט בניין מאזדה-פורד

טירה-מרכז-מסחרי

פרויקט טירה- מרכז מסחרי

פרויקט מכללת צפת