03-9222113 natali@pilo-esh.co.il

ציוד כיבוי אש

ציוד כיבוי אש קיים על מנת לאתר ולסייע במניעת התפשטות אש ועשן ובכך למנוע אובדן יקר של חיי אדם ואף למזער נזקים לרכוש העלולים להתרחש בעת שריפה. ציוד כיבוי אש נמצא כיום במקומות רבים אך יש צורך בהתקנה חוקית וביקורת ותחזוקה שנתית שוטפת על מנת לשמור על כשירות.

פילו אש מתמחה מזה שנים רבות בהתקנות, בדיקות, הנפקת אישור כיבוי אש שנתי ואישורים תקופתיים לרשויות כיבוי אש וחברות הביטוח, בכל המרכיבים השונים בתחום כיבוי האש , ובכלל זה ספרינקלרים, מטפים, מז"חים,  ארונות כיבוי אש, משאבות וברזי כיבוי אש, מערכות גילוי אש ועשן, ניהול ופינוי שחרור עשן במבנים, מתקני קצף, כיבוי אוטומטי לארונות חשמל, בודק חשמל וחשמלאי מוסמך, מנדפים, מפוחים, ניתוק מקורות אנרגיה ועוד.

פילו אש הינה מהחברות הבודדות במשק המאושרות לספק אישור כיבוי אש למירב הדרישות השנתיות מנציבות הכיבוי וחברות הביטוח.

היתרון שבעבודה עם חברת פילו אש, הוא בשקט שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, מהם אנו חוסכים את הבירוקרטיה שבהתעסקות בקבלת אישורים שנתיים ומבצעים עבורם תחזוקת ספרינקלרים, תחזוקת מטפים, ועוד תחזוקות לציוד כיבוי אש באופן שוטף וביקורות שנתיות במועדים מרוכזים לקבלת אישור כיבוי אש.

תחום הכיבוי אש האקטיבי בפילו אש מנוהל על ידי אורי אבן מזה שנים רבות, ומגוון הרשתות המתוחזקות על ידי החברה יעידו על טיב השירות והמחירים האטרקטיביים והבלעדיים לפילו אש

השירותים שלנו

לתעודת מכון התקנים
לתעודת מכון התקנים
לתעודת מכון התקנים
לתעודת מכון התקנים
בין-לקוחותינו-כיבוי-אש

פירוט מוצרים בתחום

מערכות ספרינקלרים

שילוט פולט אור טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט סט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט. טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

ציוד כיבוי אש

שילוט פולט אור טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט סט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט. טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

מערכות גילוי אש

שילוט פולט אור טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט סט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט. טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

מערכות כיבוי אוטומטי למנדפים

שילוט פולט אור טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט סט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט. טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »