תקן 129

תקן ישראלי 129 חלק 1 קובע כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה ומילוי חוזר של מטפים מיטלטלים.

חברתנו הינה מעבדה מוסמכת לתחזוקת מטפים, ולראיה הוסמכה בתעודה כחברה הנותנת שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים.

שיתוף