תקן 129

תקן 129 חלק 1 הנו תקן ישראלי הקובע כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה ומילוי חוזר של מטפים מיטלטלים.
חברתנו הינה מעבדה מוסמכת לתחזוקת מטפים, ולראיה הוסמכה בתעודה כחברה הנותנת שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים.

תחזוקת מטפים מטלטלים- ת”י  129 חלק 1

תחזוקת מטפים מטלטלים חייבת להתבצע על פי דרישות התקן הישראלי – תקן 129 חלק 1 (תקן ישראלי)מטפים מטלטלים: תחזוקה, שהוא תקן רשמי ומחייב כל בעל נכס ועסק. זהו תקן מציל חיים המחייב שמירה קפדנית על תקינות המטפים 24/7. 

תחזוקת המטפים ודרכי הטיפול מתבצעים בשני אופנים הכוללים תחזוקה ובקרה: 

1. בקרה שוטפת- בקרה הנעשית במרווחי זמן שמטרתה לוודא כי המטפה ממוקם באתר במקום שיועד לו וכי הוא שמיש ומוכן לפעולה בכל עת. 
2. ביצוע שורה של פעולות בקרה דקדקניות וקפדניות לאיתור כשלים, ביצוע תיקונים, החלפת חלקים, מילוי חוזר של המכל וכדומה.  חשיבות הליך ביצוע בקרה שוטפת מבטיח מטף תקין ושמיש שיפעל באופן בטיחותי ויעיל ולא יסכן את המפעיל או הסובבים לו. 

בעלי התפקידים שלוקחים חלק בבדיקה:

האחראי – בעל הנכס בו מוצבים המטפים המטלטלים.
מבקר שנתי –בעל מקצוע שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית ובעל הרשאה לכך מטעם הרשות המוסמכת.
תחזוקאי מטפים מאושר – עובד אשר עבר הכשרה וקיבל תעודה מטעם הרשות המוסמכת לביצוע עבודות תחזוקת מטפים (בהתאם לדרישות תקן 129 חלק 1).

מה ההבדל בין תחזוקאי מטפים מאושר למבקר שנתי?

תחזוקאי מטפים מאושר הוא איש מקצוע אשר הוכשר ובעל תעודת הסמכה מטעם נציבות כבאות והצלה, הרשאי לבצע תחזוקת מטפים מטלטלים. כל עבודות התחזוקה והמילוי מתבצעות על ידי תחזוקאי מטפים מאושר המועסק בשירות התחזוקה, גוף אשר הוכשר לביצוע עבודות מסוג זה, או על ידי עובדי שירות התחזוקה, קרי תחזוקאים,  הנמצאים בפיקוחו. 

מבקר שנתי – איש מקצוע אשר הוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מטעם נציבות כבאות והצלה. מבקר שנתי או מפקח מניעת דליקות יגיעו לאתר ויבצעו בדיקה, לפחות פעם בשנה. תחת אחריותם, בקרה שוטפת של המטפים, בנוסף לבקרה שוטפת של בעל הנכס, אחת לחודש.

הפרטים שנבדקים במהלך הבדיקה: מיקום המטפה, דרכי הגישה אליה, הימצאות הוראות שימוש בסמיכות למטפה, נצרת המטפה עומדת יציבה במקומה וכד’. במידה ומתגלים ליקויים במהלך הבדיקה, המקרה יעבור לתחזוקאי מטפים מאושר אש יתקן את הליקויים ויעביר לבדיקה חוזרת. התחזוקה כאמור מתבצעת על ידי התחזוקאי ומבקר שנתי. בעיקרון אם התחזוקאי מחזיק גם באישור מהרשות המוסמכת לתפקד גם כמבקר שנתי, אין כל מניעה שיבצע את שני התפקידים אך יתכן ועדיף שהבדיקות יבוצעו על ידי שני פרטים שונים כדי שמה שנעלם מעיני האחד יתגלה על ידי השני. 

שירות תחזוקה – חברה שהיא גוף המורשה לבצע עבודות תחזוקה בהתאם להיתר הרשות המוסמכת. תחזוקאי מטפים מאושר עובד מטעם החברה המוסמכת. 

ביצוע בקרה שוטפת –  ביצוע בדיקות בקרה לתקינות המטפים המטלטלים. הבדיקה מתבצעת על ידי האחראי ומבקר שנתי או על ידי מפקד מניעת דליקות מטעם רשות הכבאות. 

ביצוע תחזוקה שוטפת – ביצוע בדיקות תחזוקה ותיקון כשלים המתבצעות על ידי תחזוקאי מטפים מאושר המועסק על ידי חברות המציעות שירותי תחזוקה, עובדות על פי תו התקן ויש להן ההכשר לכך. בדיקות תחזוקה ובקרה לפי תקן 129 נעשות לפחות אחת לשנה, הן בעלות חשיבות גדולה, מצילות חיים ומונעות אסון כבד ברכוש ונפש במבנה. 

שיתוף

צרו קשר עוד היום