תקן 755

הקדמה

תקן ישראלי 755 בודק כיצד יש לסווג חומר בנייה, כאשר הסיווג נעשה בהתאם לתגובת החומר בזמן שריפה. בהתאם לתקן נבדקים פרמטרים שונים המתייחסים לתגובת החומר בזמן השריפה ולא לתכונותיו במשך הזמן.

מהו תקן 755

תקן ישראלי 755 הוא תקן בסיסי הנוגע ליכולת התמודדות המבנה עם דליקה, אש, חום, או כל בעיה שנגרמת כתוצאה מחשיפה או תגובה לאש. תקן 755 הוא מהתקנים החשובים ביותר במסגרת התאמת מבנה לסכנות האש, כתקן המדרג לפי אותיות את יכולת התמודדות המבנה.

לכן, ומתוקף היותו שלב קרדינלי בקבלת טופס 4 הנכסף שמאפשר אכלוס מבנה, במאמר הקרוב נרחיב על תקן זה והתקנים המקבילים לו, כמו גם כיצד הוא נראה כיום לאור התמורות שחלו בו בשנים האחרונות.

כיצד מדורג תקן 755?

כאמור תקן ישראלי 755 הוא תקן בסיסי שצליחתו היא חובה בכל מבנה ולכן כזה שחשובה במיוחד הבנת שיטת הדירוג שלו, והמשמעות של כל אות בעבור חומר שנבדק במסגרתו.

התקן מבצע הערכה לפי מידת התרומה של החומר לשריפה הכללית. כלומר, חומר שזוכה לציון A הוא חומר שאינו מוסיף כלל לדליקה או לא מוביל לבעירת שיא ומוסיף צפיפות עשן כבעל דרגת התלקחות נמוכה ולכן בטוחה יותר, כשבהתאם חומר בעל ציון B הוא כאמור חומר שנוטה להתמודד בצורה חלשה יותר עם השריפה.

הציון הנמוך ביותר הוא ציון F, אשר ניתן לחומרים המחזיקים בתגובה לאש פחותה משמעותית, ככאלה הנוטים להוסיף לצפיפות עשן, טפטוף חומר, כשתגובתם לחום הינה בעיה וצפויה בסבירות גבוהה להוביל לעיוות צורה. בהתאם, מדובר בחומרים שהשימוש בהם מוגבל ולעתים אסור, בהתאם לאופי וייעוד המבנה הספציפי.

מהם החומרים שנבדקים במסגרת התקן?

בנוסף, החומרים בהם עוסקים כחלק מבחינת התקן הם חומרים שנועדו לתת מענה כחלק ממיגון אש פסיבי שקיים במבנה. כלומר, הבדיקה נערכת כדי למדוד את טיב ההגנה שקיימת למבנה כשנבדקים לוחות צמר סלעים או צבע מעכב בעירה שאמונים על עיכוב האש ואחיזתה עד להגעת כוחות כיבוי אש.

תקנים מקבילים ורלוונטיים

תקן ישראלי 755 הוא אחד מיני תקנים רבים כדוגמת תקן 931 ו- תקן 921 של מכן התקנים הישראלי, כתקנים שיחדיו נועדו להבטיח סביבת מגורים ושהייה במבנה בטוחה מפני דליקה.
מנגד, אין לבלבל בין התקנים, כשתקן זה נועד למדוד אך ורק את כושר התגובה, כאשר תקן 931 עוסק בעמידות חומרים במערכות ומוצרים לנוכח חשיפה לאש לצד תקן 931 חלק 2 העוסק בעמידות אש של אלמנטי בניין, כמספר שיטות בדיקה של מערכות אטימה לאש.

לבסוף, תקן 921 עוסק במידת היכולת להשתמש בחומר לנוכח דליקותו.
ישנם תקנים נוספים בעולם הבנייה שמחזיקים בנקודות דמיון וקשר לתקן 755 כדוגמת תקן BS מבריטניה, תקן UL מארצות הברית, ותקן DIN מגרמניה. אותם תקנים עוסקים בהתאם ובדומה לתקן 755 בסיווג חומרים בהתאם למידת העמידות בבעירה לאורך זמן.

אילו היבטים נבדקים במסגרת תקן 755

חומרי ורכיבי המבנה שנבדקים במסגרת תקן ישראלי 755 הם נקודות תורפה במבנה בעת התלקחות שריפה, כדוגמת איטום לוחות חשמל, הגנה על פלדה מחשש של קריסה, איטום פתחים נגד אש לצד איטום פתחים נגד חשמל, מיגון עש, אספקת חומרים מעכבי בעירה לקירות מסך ועוד.

אותם היבטים יחד עם בחינת מידת הכשרת מרחבים מוגנים, ויכולת עמידתם של חשמל, צנרת, מיזוג אוויר ומיקומן וכשירותן של דלתות אש, הן הפרמטרים שלאורם ייקבע האם המבנה צלח את תקן מספר 755 לאשורו, וכתוצאה מכך – האם יוכל להמשיך לקבל את האישורים הרגולטוריים ההכרחיים כדי לקבל את טופס 4 הנכסף ולבצע אכלוס מהיר ובטוח.

FIRE BLOCK N-18 מעכב בעירה לעץ וחומרים סופגים, נבדק על לוח MDF ונמצא מתאים לתקן זה בדרגת התלקחות 4 בתעודה מס’ 8811216955, ונבדק על עץ אורן ונמצא מתאים לתקן המדובר בדרגת התלקחות 4 בתעודה מס’ 8811214056.

שיתוף

צרו קשר עוד היום