תקנים מצילי חיים במערכות גילוי אש ועשן

דרישות שירותי כבאות אש ומכון התקנים הישראלי בתחום גילוי אש ועשן ברורות וחד משמעיות והן מחייבות מבני ציבור ובעלי עסקים במגוון תחומים לבצע מיגון אש למען בטיחות העובדים והלקוחות במקום וגם למען שמירה על המבנה או הציוד המצוי בו בזמן שריפה חלילה.

התקנת מערכות גילוי אש ועשן מתבצעת על ידי חברות המורשות לכך, אלו מתאימות את המתקנים הנכונים למבנה עצמו ולצורכי המקום. ככל שהמערכת תהיה איכותית ומקצועית יותר כך היא תאפשר גילוי מוקדם של עשן, תתריע בפני הסכנה ותביא לחיסול השריפה העתידית בעודה בחיתוליה כמו גם לפינוי המקום מיושביו ומניעת אירוע עם נפגעים חלילה.

דרישות התקנים במערכות עצמן

התקן הישראלי:

1. יש לבצע התקנה של מערכות גילוי אש ועשן עפ”י ת”י 1220 חלק 3.
2. יש לבצע בדיקות של מערכות גילוי אש ועשן לפי תקן 1220 חלק 11.
3. לוחות חשמל, חדרי מחשב/שרתים וחדרי חשמל נדרשים למערכות מיוחדות על פי תקן שונה והוא NFPA 2001. הנוגע לביצוע התקנה ובדיקה של מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי אש אוטומטיות המותאמות לחדרים אלו.

משמעותם של תקנים אלו מתפרשת על פני כל אחד מחלקי מערכת גילוי האש והעשן, החל מהחיווט ועד לשילוט בגוף המערכת. כאשר כל אחד מן החלקים חייב לעמוד בתקן משלו, לא ניתן בשום שלב להתקין חלקים כלשהם לרבות חוטי חשמל, כבלי תקשורת, מגני פלסטיק או כל אלמנט אחר שאינו בעל תקן.

מיקום המערכות

את המיקומים בוחר יועץ בטיחות המומחה בתחום מוצרי בטיחות שהוא מורשה על פי הנחיות התקן ובהתאם לדרישות המקום והמבנה. המערכת עצמה חייבת להיות מותקנת בנקודות מפתח בחלל המבנה, אלו הם נקודות אסטרטגיות המאפשרות פריסה מקסימלית בשטח וכיסוי כל האזורים המועדים לפורענות. בחירה אקראית במיקום הגלאים עלולה למנוע את יעילות המערכת ולהביא לגילוי מאוחר ומסוכן של דליקה.

חלקי מערכת גילוי האש העשן

גלאי עשן – מתקן בעל יכולת לזהות עשן ואש ע”פ חיישנים המותקנים בתוכו. הגלאי בעל נורית המאפשרת מעקב אחר פעולתו.

חייגן אוטומטי – המערכת מחוברת לקו טלפון בעל חייגן אישי המאפשר תקשורת ישירה ומיידית במקרה של זיהוי אש או עשן.

צופר – תפקידו של הצופר הוא התראה במקרה של גילוי אש או עשן. הצופר יפעל מיידית עם זיהוי אחד מן השניים ויתריע בפני הנמצאים במקום או בסמוך אליו כי ישנו חשד משמעותי לשריפה. על הצופר להיות רם דיו בכדי למנוע מקרים בהם הוא אינו נשמע היטב בחללים רועשים במיוחד (כיתות, גני ילדים, מפעלים וכדומה).

רכזת – זו בעצם נקודת הבקרה של המערכת. הרכזת תהיה מותקנת אף היא בהתאם לתקן ותאפשר שליטה על כל נקודות החיווט והגלאים הפזורים בשטח.

הפרטים הקטנים – מדבקות והוראות הפעלה יוצמדו לכל אחד מחלקי המערכת באשר הם ממוקמים. מדבקות אלו יבהירו בעת הצורך את הפעולות שיש לבצע כמו גם יאפשרו יצירת קשר עם חברת ההתקנה בעת הצורך.

צרו קשר עוד היום

שיתוף