מיגון אש פלדה

המונח מיגון אש נשמע קצת אירוני כשמדובר בפלדה, כאשר מדובר בחומר הידוע ומפורסם בשל היותו עמיד וקשיח, כמו גם כזה אשר לא מתבלה ולעתים רבות אף אינו מחליד, כאשר צבר תכונות זה מקנה לו מוניטין של חומר שדבר לא יכול לסכנו אפילו לא אש.

 

מנגד, בשל תכונות נוספות שקיימת לפלדה, כדוגמת יכולה להוליך ולצבור חום, בעת חשיפת פלדה לאש למשך פרקי זמן ארוכים ובנפח רחב, פלדה מתחילה לאבד מחוזקה וצורתה, כאשר לבסוף היא עלולה לקרוס ולהיקרע לחלוטין, כפי שקרה בזמנו למגדלי התאומים בשנת 2001, אשר קרסו קליל לאור חשיפה לאש ומפגיעה.

 

לכן, במאמר הקרוב נרחיב אודות מיגון אש לפלדה, כמו גם האופן בו ניתן לעכב עד כדי למנוע את השפעות האש עליה, מכיוון ומדובר בחומר הבנייה העיקרי בו נעשה שימוש כיום.

 

שימוש בהתזת צמנט על פלדה

בהמשך לכך, אמצעי ראשון אשר יכול להבטיח לנו כי בעת קיומה של שריפה יוכל המבנה לעמוד על תילו ומבלי לאפשר לפלדה להפוך לגמישה ופגיעה יותר, הוא התזת צמנט על הפלדה החשופה.

 

כלומר, כאשר מצופת פלדה בבטון צמנט שמבודד אותה מהחלל החיצוני, בעת קיומה של שריפה הצמנט למעשה תופח וגדל, כאשר כתוצאה מכך נוצרת שכבה המבודדת את הפלדה מהאש, ומונעת ממנה להתחמם ולאבד מצורתה הקבועה והיציבה.

 

מנגד, בשל העובדה כי מדובר בתמהיל מסוים של בטון, לעתים רבות כאשר קיים לפלדה אלמנט אסתטי, כלומר כאשר בעל המבנה שואף לשמור על חזות שאינה מערבת בטון צמנט בה, ניתן לעשות שימוש בכלים אחרים כדוגמת – צבע מעכב בעירה לפלדה.

 

צבע מעכב בעירה לפלדה

צבע מעכב בעירה הוא צבע סמיך במיוחד, אשר בדומה לצמנט על פלדה, מתנפח ומעכב את הבערה והשפעותיה על המתכת עצמה. בכך הוא למעשה קונה לבעל הנכס זמן יקר בו ניתן לעתים רבות לכלות את השריפה ולשלוט בה, בטרם זו תספיק לעשות שמות ונזק לנכס עצמו, אשר נסוב לפלדה לאחר חשיפה ממושכת לאש ולטמפרטורות גבוהות.

 

צבע מעכב בעירה מספק הגנת אש על הפלדה מתוקף היותו מורכב מחומרים מדכאי עשן, ומדולל מים חזק, כאשר תכונות אלו עיגנו את שימושו ככלי אידיאלי לציפוי של כלל האובייקטיבים הציבוריים אשר עלולים למצוא עצמם בלב שריפה, כדוגמת ארונות חשמל, מטבחים תעשייתיים, עמודים תומכי גגות, וכאמור – קורות ועמודי פלדה במבני מתכת.

 

מיגון אש פסיבי

זאת ועוד, כי אמצעי נוסף שניתן להתקין שאינו בא בסתירה עם מיגון אש בצבע, הוא מיגון אש פסיבי, כאמצעי אשר מבטיח כי בהינתן מעבר שכיח של אש וחום, לא ייפגעו תשתיות עוקפות שעלולות להתקלח בעקיפין כתוצאה מהתפתחותה של שריפה.

 

כלומר, בפתחים בהם עובר חום כדרך קבע, בין אם במפעלים השונים או במקום תעשייתי שמשנע חום ואש כתוצאה ממשלח ידו, ניתן להתקין מיגון אש פסיבי בדוגמת רצועות מבודדות אשר תפקידן הוא לחצוץ בין דפנות התעלה, לבין מקור האש עצמו.

 

כך למעשה מועבר ומשונע החום החוצה, מבלי להסב נזק למבנה עצמו, כאשר כאמור מדובר בנזק שיכול לעתים להצטבר עד כדי לגרום נזק משמעותי למבנה עצמו.

 

התקנת מערכות מיגון אש על פלדה – בבת עינו של כל בעל עסק הנתון לקיומה של שריפה

בנוסף לכך, הסיבה להתקנתן של אותן מערכות לא נעצרת אך ורק ביתרונם הפיזי בעת התלקחותה של שריפה, אלא גם בהיבט בו הרגולטור נוטה לבחון ולהעריך בתי עסק שקיימת להם או חסרה להם מערכת שכזו.

 

רוצה לומר, כלל מערכות הגנת האש הרלוונטיות כדוגמת צבע מעכב בעירה, צמנט פלדתי ומיגון אש פסיבי, מהווים חלק בלתי נפרד מרישיון רשות הכבאות וההצלה, אשר בהיעדר מערכות אלו עלולה לבחור שלא להעניק לאותו עסק את אישור כיבוי האש שעסק זקוק לו על מנת לזכות לכיסוי מטעם חברות הביטוח בהינתן ליקוי אש.

 

כמו כן, מדובר בחומרים אשר מתוקף חשיבותם הקרדינלית לבטיחות הפועלים בעסק ולמבנה עצמו, מצוינים וכרוכים כחלק ממפרט הכללי לעבודות הבנייה, כאשר מחייב האחרון את קיומם בעבור מבנים שקיימת להם סבירות גבוהה להתלקחות ו/או אשר מעסיקים כמות גדולה של עובדים.

 

לסיכום – מיגון אש לפלדה כאפשרות החסכונית עבורכם

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, באמצעות הצטיידות בציוד מיגון אש לפלדה, יכול להבטיח כל בעל עסק, בין אם מדובר בהנגאר תעשייתי או במסעדה בעלת מטבח, כמבנים עתירי פלדה לרוב, כי בעת התלקחותה של שריפה המבנה שלו על כל תכולתו מחזיק ביכולת הטובה ביותר שקיימת למען התמודדות עם אש.

 

כמו כן, בשל העובדה כי מדובר בתנאי מפתח לקבלת אישור אש מטעם הרשות לכבאות והצלה, היעדרו של זה עלול לעלות פי כמה מונים לבעל המבנה, כאשר אילו זה יחסוך את הוצאות מיגון האש לפלדה, הוא עתיד לשלם שבעתיים בעת היעדר הכיסוי הביטוחי שיחסך ממנו, בשל היעדר אישור זה.

צרו קשר עוד היום