מעכב בעירה למוצרים סופגים

נוזל שקוף על בסיס מים מעכב בעירה למוצרים סופגים כגון: עץ, שטיחים, בדים, רהיטים וכיוצ"ב. נבדק ואושר לפי תקן 755.