איטום ומוצרים משלימים למרחב המוגן

פיקוד העורף פרסם "תקנה אחודה", שהינה למעשה מסמך שבו הוטמעו כל התיקונים שהתפרסמו במשך השנים לתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים).

בין יתר, מפרסם פיקוד העורף הנחיות המתייחסות לאיטום מעברי צנרת וכבלים במרחב המוגן באמצעות חומר משחתי PILOSEAL ובאמצעות מערכת מודולארית למעבר כבלים PMS, וכן לכמות שירותים כימיים במרחבים מוגנים לפי מ"ר (פרק ד' לתקנות), והנחיות באשר ליישום צבע פולט אור, סימון ושילוט המרחב המוגן (פרק ז, סימן ט, סימן י')

לחברת פילו אש סל פתרונות לאיטום ומוצרים משלימים למרחב המוגן. כל הפתרונות מיוצרים "כחול – לבן", ומאושרים על ידי פיקוד העורף.

מה חשוב למזמין העבודה לוודא טרם התקשרות עם קבלן ביצוע למרחבים מוגנים?

  • שביצוע העבודה יהיה בהתאם לתקנה האחודה ולמפרטי ההתקנה, ובאמצעות מוצרים המאושרים על ידי פיקוד העורף;
  • שהעבודה תבוצע באמצעות קבלן בעל ניסיון של 5 שנים אשר הוסמך לבצע עבודתו על ידי יצרן החומר;
  • עמידה בלוחות זמנים;
  • מחיר תחרותי ואטרקטיבי;

ביצוע העבודה יהיה בהתאם לתקנה האחודה ולמפרטי ההתקנה, ובאמצעות מוצרים המאושרים על ידי פיקוד העורף:

איטום על בסיס מערכות מודולאריות מסוג PMS

PMS היא מערכת מודולארית לאיטום מעברי צנרת וכבלים, אשר נועדה למנוע חדירת גזים למרחבים מוגנים ומקלטים. מבנה המערכת מאפשר החדרת כבלים בקטרים שונים ובכמות משתנה על ידי הוספה והפחתה של אטמים. PMS מותקנת בשרוול מיוחד המבוטן ביציקה בצורה עגולה או מלבנית או מורכבת על קדח קיים בבטון, או קדח יהלום נקי בבטון.

מספר הכבלים וקוטרם יהיה על פי תכנון מוקדם ובהתאם להנחיות היצרן.

איטום בחומר משחתי מסוג PILOSEAL

PILOSEAL  הוא חומר משחתי לאיטום מעברי צנרת וכבלים, ובהתקנה נכונה יכול להביא לחסכון עצום בהוצאות המזמין. עם זאת מאחר וקיים פיקוח הדוק על אופן ההתקנה יש לוודא התקנתו על ידי מתקין מוסמך. יש לשים לב כי הנחיות פיקוד העורף קובעות כי המידה הקטנה ביותר בין פאות שני חורים בקיר לא תקטן מ-45 ס"מ, וכי סכום שטחי החורים בקיר לא יעלה על 0.5 מ"ר. מעבר לא יכיל יותר מ-10 כבלים או צינורות מכל סוג שהוא. המרחק בין הכבלים או הצינורות לבין עצמם ובינם לבין דופן החור לא יפחת מ 10 מ"מ, ופני שכבת האיטום החיצוניים יהיו במישור פני הבטון החיצוניים של הקיר.

שירותים כימיים:

התקנה האחודה קובעת כי חובה להתקין בית כסא כימי במרחב מוגן דירתי, ובמרחב מוגן מוסדי יש להתקין בית כיסא כימי 1 לכל 20 מ"ר של המרחב המוגן או חלק ממנו.

צבע פולט אור, סימון ושילוט המרחב המוגן:

תקנה 146 לתקנה האחודה קובעת כי הסימון והשילוט בתוך המקלט יבוצע באמצעות צבע פולט אור אשר יזהר בחשיכה מיד עם הפסקת התאורה הפנימית במקלט, ויבליט את השלטים והמקומות המסומנים, וזאת לפרק זמן שלא יפחת מ-90 דקות, שיאפשר הבחנה בנקל בסימון גם בתנאי תאורה רגילים. הצבע יחודש מזמן לזמן כדי לשמור על יעילותו.

תקנה 147 לתקנה האחודה קובעת הנחיות מפורשות באשר לאופן היישום, כך ורק לדוגמה נקבע כי הקיר שמאחורי משענת היד של מהלך מדרגות, לכל אורכו, יסומן בפס צבע צהוב פולט אור ברוחב 5 ס"מ; הקיר בשני צידי מהלך המדרגות ייצבע הדרוג במקביל לרום ושלח של כל מדרגה, כולל שיפולי משטחי הביניים, בצבע צהוב פולט אור; המילים "דלת כניסה", "דלת יציאה" ו-"יציאת חירום" יופיעו מעל הפתחים, מתחתם או מצדם, הכול לפי העניין, בגוון שחור או אדום; האותיות יהיו בגובה 72 מ"מ וברוחב 50 מ"מ על גבי רקע בצבע צהוב פולט אור ברוחב 110 מ"מ ובאורך כנדרש; המילים "מי שתיה", "לוח חשמל", "שירותים", "ציוד עזרה ראשונה" ו"ציוד כיבוי" יופיעו על המיתקנים המתאימים או בקרבתם, הכול לפי העניין, בגוון שחור או אדום; האותיות יהיו בגובה 52 מ"מ וברוחב 40 מ"מ על גבי רקע בצבע צהוב פולט אור ברוחב 75 מ"מ ובאורך כנדרש.

התקנה האחודה קובעת הנחיות דווקניות אשר אינן פתוחות לשיקול דעת ומכאן החשיבות שבבחירה בקבלן ביצוע הבקיא בדרישות ואופן יישומן.

צרו קשר עוד היום

שהעבודה תבוצע באמצעות קבלן בעל ניסיון של 5 שנים אשר הוסמך לבצע עבודתו על ידי יצרן החומר:

מפרטי פיקוד העורף כוללים הנחיה מפורשת המתייחסת לכך שעל הקבלן המבצע לקבל תעודת הסמכה מיצרן החומר. לבד מהבדיקה המבוצעת באתר, מבצע פיקוד העורף בקרה צולבת באמצעות קבלת דיווח רבעוני מיצרן/משווק החומר, אשר כתנאי לחידוש האישורים מתבקש למסור פרטים על התקנות בפועל (באמצעות מי בוצעו והיכן בוצעו) כדוגמת נוהל איטום מעברי צנרת וכבלים בחומרים משחתים.

עמידה בלוחות זמנים:

עידן חדש בפילו אש, תחת פיקוחה של הגב' סיגל טלקר, סמנכ"לית הכספים ובקרת האיכות בחברה, מחויבים הצוותים המנוסים של פילו אש לבצע כמות מינימום של יחידות/מ"ר ביום, על מנת להבטיח תכנון ועמידה בלוח זמנים קצר.

כמובן שעמידה בלו"ז תלויה במשתנים שונים, ועל כן הצוותים מונחים לעבוד בשת"פ עם קבלנים אחרים באתר ומחויבים להתריע בפני מנהל הפרויקט בגין כל פרמטר אשר עשוי להביא לעיכוב הלו"ז, ולאפשר לו לתכנן מראש.

זמן = כסף, ועל כן בפילו אש מזמינים אתכם הקבלנים להיוועץ בסמנכ"ל הביצוע של פילו אש, מר רוני סיני, על מנת להיערך מראש באיזה שלב משלבי הבנייה להזמין את קבלן הביצוע.

מחיר תחרותי ואטרקטיבי:

רק לפילו אש סל מוצרים המיוצר "כחול – לבן" המאושר על ידי פיקוד העורף. המוצרים הינם פרי פיתוחו של מר דויד פילו, יו"ר ומייסד פילו אש. לשעבר קצין ומפקד בנציבות הכבאות. המוצרים פותחו בסיוע מעבדת דרן ו/או גיא בוקסר מהנדס פולימרים.

ייצור עצמי מאפשר לחברה לתת את המחיר התחרותי ביותר בשוק הישראלי.

רק לפילו אש אישור חומר משחתי לאיטום המרחב המוגן מאושר פיקוד העורף לשנת 2021
מפרט פיקוד העורף החדש מחייב עמידה בלחצים המפורטים בטבלה זו- לחצו להורדה

החומר המשחתי של פילו אש לאיטום מעברי כבלים במרחבים מוגנים עונה על דרישות המפרט וקיבל את אישור פקע"ר (פיקוד העורף).

לצפייה באישור לחצו כאן

 

צרו קשר עוד היום