המדריך השלם לקבלת אישור כיבוי אש לטופס 4 או רישוי שנתי לעסקים

אישור אש במסגרת טופס 4 או בשמו השני אישור כיבוי אש, הוא חשוב ומאפשר לבעל עסק לנהל בית עסק בנחת ועל פני מי מנוחות, כאשר הוא יכול להיות בטוח כי במידה ותתרחש בעסק תאונת אש או שריפה שעלולה לאיים על עובדי העסק או על הרכוש והמתקן עצמו, בית העסק מחזיק בהגנה המרבית שמומלצת על ידי מערך כיבוי האש, כאשר אותה הגנה מזכה אותו בהגנה ביטוחית.

לפיכך, לאור החשיבות הרבה שיש לסוגיה בעבור בתי עסק, במאמר הקרוב נרחיב ונעסוק בעיקר בדרך בה ניתן לקבל אישור כיבוי אש לטופס 4 לעסקים וכי העסק עבר תהליך של מיגון אש בצורה תקינה.

מהו טופס 4?

בהמשך לכך, חשוב בראש ובראשונה להבהיר מהו טופס 4 ואיך אישור כיבוי אש משתלב בתוכו. לכן, אישור טופס 4 הוא למעשה מסמך המעיד ומוכיח כי הסתיימה לחלוטין בניית המבנה אשר עתיד להימסר לידי הדיירים החדשים בו, כאשר הטופס מהווה אסמכתה כי המבנה בטוח ומוכן למגורים.

כלומר, כחלק מהכנות מבנה לשימוש על ידי דיירים ו/או עובדים, טופס 4 למעשה מהווה חותמת מצד הרשות המקומית וועדת התכנון ובנייה שבה כי המבנה בטוח לשימוש כאשר כחלק מאותה בטיחות ניתנת התייחסות ומענה לסכנות האש שקיימות לכל מבנה באשר הוא.

אישור כיבוי אש כחלק מבחינת טופס 4

כמו כן, אישור כיבוי אש מהווה בחינה עצמאית מצד גורם מוסמך שמוודא כי באותו מבנה ועסק קיימות מערכות גילוי אש רלוונטיות ואיכותיות, כדוגמת ספרינקלרים, מטפים לכיבוי אש, גלאי עשן, כמו גם אמצעי כיבוי אש פסיביים כדוגמת חסימת מעברי אש ושימוש בחומרים כימיים המדכאים ומונעים את התלקחותה של שריפה.

כמו כן, יש לציין כי אישור כיבוי אש במסגרת טופס 4 מוענק בסוף הבנייה, כאשר מדובר באישור שתקף עבור כל סוגי המבנים באשר הם, משימוש ציבורי, תעשייתי, או פרטי ולצורכי מגורים. בנוסף לכך, עבור בתי עסק קיימת הרחבה, בדמות אישור כיבוי אש במסגרת רישוי שנתי, אשר מכוונת לעסקים ומהווה אישור אשר יש לחדש אחת לתקופה, בהתאם לאופיו וסוגו של בית העסק עצמו.

מה צריך מבנה לכלול על מנת לקבל אישור כיבוי אש

זאת ועוד, כי על מנת לצלוח את מבחן האש התאורטי בהצלחה, על המבנה להכיל התייחסות למספר אלמנטים מצילי חיים בעת התלקחות שריפה, כמו תאורת חירום, מיקום ברור של דרכי מילוט בצירוף שילוט בטיחות הולם, כמו גם הפרדת חדר המדרגות מהבניין עצמו ווידוא כי שלד הבניין עמיד לאש.

בנוסף, קיימות התייחסויות למיקום לוחות החשמל במבנה ואישורי מעבדה רלוונטיים שנוגעים בעיקר לאופי וסוג החומרים שבהם נעשה שימוש במסגרת המבנה, ובעיקר תגובתם לאש במידה וזו נוצרה.

לבסוף, חייב המבנה להכיל אישורים רלוונטיים המונפקים על ידי אנשי מקצוע כדוגמת אדריכל על כלל יועציו, אשר מעידים כי המבנה נבנה בהתאם לאותן תקנות המוזכרות לעיל.

קבלת טופס 4 בעבור מבנים ישנים

בנוסף לכך, שאלה שעולה לעתים רבות היא כיצד יכול בעל נכס אשר עומד על תילו שנים רבות לקבל את האישור המיוחל כאשר לא קיימים בחלקו התימוכין והסימוכין הדרושים להוכחה כי המבנה עבר את כלל התהליכים ההכרחיים.

לכן, חשוב להבהיר כי אף על פי שהתשובה משתנה בהתאם לזהות הרשות המקומית שעורכת את בחינת הנפקת טופס 4, כי ברוב המוחלט של המקרים ההחלטה תתקבל בהתאם לשינויים שנעשו על ידי בעל הנכס מהרגע שהפך לכזה ועד לרגע בו מבקש למסור אותו הלאה.

כלומר, הוצאת טופס 4 עבור בית ישן כרוכה בבחינה מדוקדקת שמתבצעת על ידי הרשות המקומית שבה הנכס קיים, כאשר האישורים לרוב יתייחסו בעיקר לשינויים שנעשו (אם וכאשר) במבנה, כאשר אילו מדובר בשיפוץ רוחבי שעבר בית – קבלן השיפוצים אמור להעניק טופס 4 לבעלי הנכס, אשר לאחר מכן ימלאו אותו באופן פרטני אל מול אנשי המקצוע הרלוונטיים שהם יזמינו.

תהליך הנפקת טופס 4

כלומר, בין אם המבנה חדש מהניילון ובנייתו אפילו טרם הסתיימה, ובין אם מדובר בנכס שעבר שיפוץ מהותי, קבלת טופס 4 כטופס מהווה תעודת יושר עבור המבנה וראיה שהוא בטוח ומוכן לחלוטין לשימוש.

כמו כן, הדרך לקבלת הטופס עוברת באמצעות החתמת אנשי מקצוע רלוונטיים כי המבנה עומד בתקנים הרלוונטיים לו, כאשר הקריטריונים על פיהם יישק דבר הינם:

  • בדיקת מהנדס שהמבנה ראוי
  • בדיקת בטון וקונסטרוקציית מבנה
  • אישור חיטוי מים לצנרת
  • אישור אטימות מרחב מוגן
  • בדיקת מערכות אינסטלציה
  • בדיקת חברת גז
  • הערכת אדריכל ומודד – בחינת המצוי אל מול הרצוי בהיבט התכנון הראשוני
  • בדיקת כיבוי אש – כלומר קבלת אישור כיבוי אש

לאחר מכן, משמולאו כלל הסעיפים הרלוונטיים והוחתמו בעלי המקצוע שמעידים כי אכן המבנה ראוי ומוכן לשימוש, יועבר הטופס לאישורה של וועדת התכנון והבנייה שדנה בו, על מנת להעביר את הטופס בחינה מצד מפקח בנייה שלאחר אישורו יעבור המבנה בחינה סופית על ידי הרשות המקומית, כאשר מדובר למעשה בתחנה האחרונה אשר לאחריה יוכל המבנה לקבל את האישור הנכסף ולממש את מטרתו.

אישר כבאות שנתי וחשיבותו על המעטפת הביטוחית

חברות ביטוח רבות נוהגות בהיעדרו של אישור כבאות לא לפצות או לפצות באופן חלקי את המבנה בהינתן נזק שמקורו בשריפה, כאשר המשמעות הישירה היא שייתכן במידה רבה שכתוצאה מהיעדרו של אישור כיבוי אש בעל נכס עלול להיוותר עם נכס שרוף וללא סיוע ביטוחי – אך ורק כי נמנע מהוצאת אישור כבאות.

לסיכום – אישור כבאות כחלק מטופס 4 כשלב שבבת עינו של כל בעל נכס

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, קבלתו של טופס 4 היא משמעותית והכרחית בעבור מבנים רבים, בעיקר עבור מבנים שעברו שיפוץ או שזה עתה הסתיימה בנייתם, כאשר מטרתו של הטופס היא להבטיח שהמבנה בו עתידים לגור ו/או לעבוד בני אדם, הוא בטוח וכזה שהושקעו בו מחשבה ומאמץ על מנת להקטין עד כמה שניתן את הנזק הפוטנציאלי שעלול להתרחש כתוצאה משימוש בו.

צרו קשר עוד היום