תקן 931

תקן ישראלי 931 בודק אלמנטי בניין שונים כגון, קירות נושאים/ לא נושאים משקל, מחיצות, עמודים, קורות ותקרות, במטרה להקטין נזקים בנפש ורכוש עקב התפרצות שריפה בבניין.

התקן בודק את פרמטר זמן העמידות של האלמנט. זמן עמידות שתלוי בין השאר בחומר ממנו האלמנט עשוי (בטון/חול/גבס) במידותיו, בצורתו ובתפקידו.

בדיקת התאמה בהתאם לתקן 931 חלק 1.1 בודקת עמידות האש של אלמנט בניין לפי פרמטרים של:

  • יציבות – משך הזמן החולף מתחילת החימום ועד להתמוטטות האלמנט.
  • שלמות – משך הזמן החולף מתחילת החימום ועד להופעת סדק או חור דרכם עוברים להבות או עשן.
  • כושר בידוד – משך הזמן החולף מתחילת החימום ועד להתחממות צד האלמנט שאינו חשוף למקור החימום או אחת הנקודות באלמנט מעל טמפרטורה מסוימת.

בדיקת התאמה בהתאם לתקן 931 חלק 1.2 בודקת את עמידות האש של מחסומי אש. קרי, עמידות האש האלמנט/מוצר/מערכת שנועד לאטום את מעברי האש, שנוצרים עקב הצורך להעביר מערכות כגון: מובילי אויר, צנרת מים, צנרת גז, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכו' בתוך אלמנט הבניין.

מטרת התקן היא למנוע מעבר אש/התפשטות אש, עשן, חום וגזים רעילים בין אזור אחד בבניין לאזור אחר, ו/או בין קומה לקומה דרך הפתחים דרכם עוברות המערכות הנ"ל.

  • PILOCOAT FIRESEAL לאיטום מעברי אש נבדק ונמצא מתאים לתקן 931 בתעודה מס' 8311203876 
  • PILOCOAT INTUMASTIC לאיטום מעברי אש נבדק ונמצא מתאים לתקן 931 בתעודהמס' 311203814 
  • PILOCOAT C-579 להגנת אש על תעלות נבדק ונמצא מתאים לתקן 931 (ראה התייחסות גם בתקן ישראלי 1001 חלק 6) בתעודה מס' 8811216181 
  • PILOCOAT C-568 להגנת אש על תעלות נבדק ונמצא מתאים לתקן 931 (ראה התייחסות גם בתקן ישראלי 1001 חלק 6) בתעודה מס' 9211906385
 

שיתוף